top of page

Hakkımızda

Hakkımızda

GastroKale° Yöresel ve Etnik Mutfaklar Derneği GTD Çanakkale,Çanakkale merkezde ve Çan’ın Bozguç köyündeki AB’ den akredite Laborde çiftlikte çalışmalarını yürütmektedir. Üyeleri akademisyenlerden, iş kadınlarından, yerel üreticilerden, köylümüzden, yerel üreticilere kadar geniş bir yelpaze halindedir. Valiliğimiz, belediyelerimiz, ticaret borsamız ve üniversitemiz destek ve ortaklıkları ile Çanakkale, Gelibolu, Gökçeada, Bozcaada, Biga yarımadasında faaliyetlerini Balkan ülkeleri ile işbirliği halinde yürütür. Çanakkale’mizin gastronomik değerlerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılması için TGA nın kurduğu destinasyon komitesinde ve üniversitemizin kurduğu gastronomi araştırma ve uygulama merkezlerinde yer almaktadır. Skål Troy yönetim kurulu ile birlikte çalışır. Çanakkale profesyonel aşcılar derneği ve konfederasyon temsilcisi de üyeleri arasındadır. Çanakkale kültür mirası olarak bir çok mübadil ve etnik kökeni bağrında barındırdığından, bu etnik yemek reçetelerinin kaybolmaması, kayda geçilmesi ve sunumu üzerinde çalışmalar yapar ve tanıtımları içim yazılan projeler yanında seyahat acenteleri için 2-3 günlik gastronomi turları ürünü hazırlar ve kullanımlarına sunar. Gastronomi sektörünün her dalını barındırır.

Vizyon

Vizyon

Bilimsel araştırmalar yaparak veya yaptırarak mutfak  zenginliklerimizi, yeme içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarmak, geliştirmek; yurt içinde ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak; bu alanda eğitim yapmak ve eğitim yapan kuruluşlara yardımcı olmak; yiyecek ve içeceğin insanın sağlıklı beslenmesindeki yerinin ve öneminin belirlenmesine bilimsel olarak katkıda bulunmak; yurt içinde ve yurt dışında yeme-içme konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek; bu tür çalışmaları özendirmek, yaymak ve sevdirmek.

Misyon

Misyon

Çanakkale ve Biga yarımadasındaki etnik mutfak ve yemek kökenlerini araştırarak reçeteleri kayıt altına basılı ve dijital olarak alarak kültür mırasımızın kaybolmasını önlemek, Yerel idarelerimiz ile ortak çalışmalar, eğitimler ve etkinlikler hazırlamak. AB ve BM fonlarına yurt içi ve yurt dışı ortaklar ile projeler hazırlayıp sunarak çalışmaları sınır ötesine de taşımak. Bu amaçla Ulusal Ajans, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler, UNESCO gibi kuruluşlara başvuru ile akredite olmak.. Etkinlik merkezinde kurulmuş olan iktisadi teşekkül sayesinde yerel ürünler ile yerel tabaklar sunmak üzere lokanta hizmeti vermek, bölgede bulunan tarihi yemek araç ve gereçlerinin replikalarını teşhir etmek, hediyelik eşyalar olarak konukların satın alımına sunmak, hazırlanan ürünlerin evlerde de tüketilmesini sağlamak amacı ile şarküteri hizmeti vermek, işsiz ve okul harici gençlere, kadınlara ve aktif yaşlılara meslek başlangıcı edindirmek üzere bila ücret mutfak atölyeleri düzenlemek.

 

Belirlenen zamanlarda değişik etnik kökenlerin yemeklerinin sunulması için dönüşümlü etkinlik günleri hazırlamak, yurt içi ve yurt dışı ortaklar ve katılımcılar ile yemek festivalleri düzenlemek, bölgenin gastronomik destinasyon olması çalışmaları çerçevesinde gastronomi turları hazırlayarak bireylere ve seyahat acentalarına sunmak, acentalar koordinasyonu ile turlar düzenlemek. Dernek, üniversiteler, meslek kuruluşları, yerel yönetimler, STK’lar ve özel kuruluşlarla bilimsel araştırmalar yaparak veya yaptırarak mutfak zenginliklerimizi, yeme-içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarır, geliştirir. Yurt içinde ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlar. Bu alanda eğitim yapar ve eğitim yapan kuruluşlara yardımcı olur. Yiyecek ve içeceğin insanın sağlıklı beslenmesindeki yerinin ve öneminin belirlenmesine bilimsel olarak katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında yeme-içme konularıyla ilgili gelişmeleri izler. Bu tür çalışmaları özendirir, yayar ve sevdirir. Ayrıca; amaç edindiği hizmetlerin herkesin yararına açık olduğunu belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmadığını belirtir.

 

Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisini (2/3) dernek amaçlarına harcar. Dökümantasyon merkezi ve databank oluşturur. Web sitesi ve sosyal medyada etkin olarak yer alarak geniş kitlelere çalışmaları yayma girişiminde bulunur. Bu konuyla ilgili her türlü süreli, süresiz, görsel yayın yapar ve yaptırır.“Türk Mutfağını Araştırma Enstitüsü” kurulmasını sağlayıcı girişim ve çalışmalarda bulunur. Amacına uygun olarak eğitim programları hazırlar ve uygular. Bu konuda faaliyette bulunan eğitim kurumlarını destekler ve öğrencilere yardımcı olur. Yurt içinde ve dışında seminerler, panel ve iktisadi işletme vasıtası ile, yemek fuarı, piyango, bale, konser, konferans, gezi, yarışma, sergi, uygulama çalışmaları vb. etkinlikler düzenler. Kendi dışında düzenlenen bu gibi etkinliklere katılır. Konuyla ilgili mesleki davranış, kural ve ilkelerini (kodlar) hazırlar.

Tüzük

Tüzük

GastroKale Yöresel ve Etnik Mutfaklar Derneği Tüzüğünü yandaki butona tıklayarak indirebilrisiniz.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Başkanı

Bahadır Yasa

Genel Koordinatör

Yönetim Kurulu

 Sayman

Züleyha Kemaloğlu

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Sezginer Tuncer

Denetim Kurulu Başkanı

Nuran Demirer

Denetim Kurulu Yedek Üye

 

Sare Berk

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Cenk Vural Yurdatap

Yönetim Kurulu

Başkan Yardımcısı

Çiğdem Özkan

Yönetim Kurulu Sekreter

Şükriye Beril Kayahan Aymaz

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Selahattin Serdar Erdoğan

Denetim Kurulu Asıl Üye

Şükriye Dilek Mildon

Denetim Kurulu Yedek Üye

Serpil Şahin

Yönetim Kurulu

Genel Sekreter

Kürşad Tabakoğlu 

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Özkan Korkmaz

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Ahmet Uzun

Denetim Kurulu Asıl Üye

Hüsniye İdil Dişci

Denetim Kurulu Yedek Üye

Mücahit Kıvrak

bottom of page